ขั้นตอนการส่งคืนสินค้าและการซ่อมแซม

หากคุณต้องการส่งคืนสินค้าหรือหากมีปัญหากับส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา แน่นอนว่าเราพร้อมช่วยเหลือคุณ

ก่อนที่คุณจะส่งคืนอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบตามคำแนะนำการใช้งานก่อนว่าเป็นการชำรุดหรือมีการทำงานผิดพลาดจริง หากเป็นกรณีนี้ ให้ติดต่อพนักงานขายที่รับผิดชอบหรือสายด่วนของเราที่ +49-821-2435-599

โปรดรับทราบว่า เราต้องการคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการชำรุดจากคุณเพื่อรับประกันการดำเนินการที่รวดเร็ว

ข้อเสนอการบริการเพิ่มเติม

ด้วยเครือข่ายการบริการที่หนาแน่นในทุกชาติอุตสาหกรรมที่สำคัญ เรามีข้อเสนอการบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การบำรุงรักษาระยะไกล จนถึงการให้คำปรึกษาส่วนตัวนอกสถานที่
ง่าย ไม่ซับซ้อน และทุกเวลาที่คุณต้องการเรา