ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคัดขนาด

พื้นฐานสำหรับผลลัพธ์การทอที่ดีและคงที่คือห่วงโซ่การคัดขนาดมูลค่าสูงที่มีคุณภาพ เครื่องวัดและควบคุมความตึงของราง Erhardt+Leimer ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการกำหนดขนาดที่ควบคุมความตึงของรางได้อย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ความตึงของเกลียวคงที่และลักษณะการยืดตัวของแผ่นเกลียวสูงอย่างต่อเนื่อง การทำเช่นนี้สามารถสร้างผลการใช้งานที่เกินค่าเฉลี่ยสำหรับเครื่องทอ 

ระบบและผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องคัดขนาด

More info

More info

การติดต่อ

เรายินดีกับข่าวสารของคุณ

คำเรียก
*Required field