Erhardt+Leimer - ภาพลักษณ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

พวกเราที่ Erhardt+Leimer ดำเนินตามเป้าหมายที่มีร่วมกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารผ่านภาษา ภาษาดังกล่าวคือการให้คำมั่นสัญญาที่มีต่อบริษัท ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการทำงานของบริษัท ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ยังสะท้อนให้เห็นในภาษาภาพของเราอีกด้วย

E+L Logo jpeg

Download 37 KB jpeg

E+L Logo png

Download 6 KB png

E+L Logo pdf

Download 217 KB pdf

รูปภาพประชาสัมพันธ์

รูปภาพประชาสัมพันธ์ของ Erhardt+Leimer

Download 476 KB zip