ระบบทำความสะอาดราง

เมื่อพิมพ์ใยหรือแผ่นวัสดุ จะต้องปราศจากฝุ่นอย่างแน่นอน เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด ระบบทำความสะอาดรางจาก Erhardt+Leimer รับประกันรางวัสดุที่ทำความสะอาดทั้งสองด้าน