ระบบของเราสำหรับการควบคุมแรงของรางช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย