ระบบสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของรางที่มีเทคนิคการเชื่อมโยงเครือข่ายใหม่ล่าสุดของเรา