ระบบขับเคลื่อน BLDC จาก Erhardt+Leimer

เทคโนโลยีการขับเคลื่อนใหม่ๆ เป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบไม่ใช้แปรงอันล้ำสมัยจาก Erhardt+Leimer ช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติสมัยใหม่