ระบบตัดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กระดาษทิ้งแล้วที่น้อยลง ต้นทุนการผลิตที่น้อยลง การร้องเรียนที่น้อยลง การลงทุนในระบบตัดคุ้มทุนในเวลาอันสั้น ด้วยระบบ ELCUT จาก Erhardt+Leimer คุณจะทำงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยคุณภาพที่สูง ตั้งแต่การตัดแต่งขอบจนถึงการแยกของรางในการใช้งานหลายครั้ง