ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการยืดสิ่งทอ

ฟังก์ชัน

เซนเซอร์ตรวจจับการบิดเบี้ยวอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งที่กำหนดตามแนวขวางของราง ตรรกะการประเมินตรวจสอบว่าเป็นการบิดเบี้ยวจากการเอียงหรือการโค้ง ตัวควบคุมตำแหน่งเปรียบเทียบค่าจริงของการบิดเบี้ยวกับค่าที่กำหนดและควบคุมแอคทูเอเตอร์สำหรับการบิดเบี้ยวจากการเอียงและการโค้ง

พื้นที่การใช้งาน

โรงงานผลิตสิ่งทอ เช่น การนำเข้ากรอบขึงและกรอบการปรับระดับ เครื่องดีเคต การนำเข้าเครื่องพิมพ์ เครื่องเคลือบเปลวไฟ และเครื่องเคลือบผิว

การประยุกต์ใช้งาน

โดยพื้นฐานแล้วจะติดตั้งระบบจัดแนวก่อนและติดกับกระบวนการ ระบบจัดแนวต้องใส่สิ้นค้าทอและถักตรงกลางเสมอโดยมีควรตึงในการดึงที่คงที่เพียงพอ สำหรับสินค้าถักจะมีอุปกรณ์ขยายเพิ่มเติม

สินค้าทอ

สินค้าถัก

คำบรรยาย

AB = ความกว้างการทำงาน | NB = ความกว้างที่ระบุ | 1 = การปรับเอียง | 2 = ลูกกลิ้งป้อน | 3 = การปรับแนว | 4 = เซ็นเซอร์ | 5 = การปรับส่วนโค้ง | 6 = อุปกรณ์กระจาย | 7 = การควบคุมตำแหน่งดำเนินการ | 8 = ไดรฟ์เพิ่มเติม