นโยบายความเป็นส่วนตัวในอินเทอร์เน็ต

คำแนะนำ

.(1) ผู้รับผิดชอบตาม มาตราที่ 4 ย่อหน้าที่ 7 ของระเบียบคุ้มครองข้อมูลของ EU (DS-GVO) คือ Erhardt+Leimer GmbH, Albert-Leimer-Platz 1 ที่ 86391 Stadtbergen อีเมล: info@erhardt-leimer.com โดยมีกรรมการผู้จัดการ Hannelore Leimer และ Dr. Michael Proeller เป็นตัวแทนของสำนักพิมพ์ของเรา ภายใต้ https://www.erhardt-leimer.co.th/

Stadtbergenหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล คุณสามารถติดต่อ Stefan Haugg เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลภายนอกของเราได้ที่: โทรศัพท์: 08212435810 อีเมล: datenschutz@erhardt-leimer.com โพสต์: Erhardt+Leimer GmbH เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล Albert-Leimer-Platz 1, 86391 Stadtbergen

(“).(ต่อไปนี้จะเรียกว่า: „เรา“) ในฐานะผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: „คุณ“) ของเว็บไซต์ตามความหมายของระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ("GDPR")

เราปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรารวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเนื้อหาของข้อบังคับการปกป้องข้อมูลเหล่านี้และระเบียบข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ DSGVO ข้อบังคับการปกป้องข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวม ประมวลผล และใช้เกี่ยวกับคุณ โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างละเอียด

1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1    ข้อมูลส่วนบุคคลตามความหมายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า „เจ้าของข้อมูล“) ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมลและที่อยู่ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ รวมถึงรายละเอียดบัตรเครดิตและบัญชีของคุณ และรายละเอียดภาษีการขายของคุณ หากคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าที่ลงทะเบียน

1.2    ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา ในบริบทนี้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณดังนี้: ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น ขอบเขตของการถ่ายโอนข้อมูล ตำแหน่งที่คุณเรียกใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลการเชื่อมต่ออื่นๆ และแหล่งที่มาที่คุณเรียกใช้ โดยปกติ จะใช้ไฟล์บันทึกและคุกกี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์บันทึกและคุ้กกี้ได้ที่ด้านล่าง

1.3    โดยหลักการแล้ว จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามคำขอ/คำสั่งซื้อ เราจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชมและอีก 14 วัน หากเรารวบรวมที่อยู่ IP ของคุณ จะมีการจัดเก็บที่อยู่ IP ของคุณไว้เฉพาะเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์ แล้วลบออกทันทีหรือมีการระบุตัวตนแบบย่อ จะมีการเก็บข้อมูลที่เหลือไว้ในช่วงเวลาที่จำกัดตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ: 10 ปี
 • เอกสารการสมัคร: ระหว่าง 6 เดือนและระยะเวลาของความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่เป็นไปได้ โดยปกติแล้ว 10 ปีสำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ไฟล์บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์: 14 วัน
 • สำหรับผู้สนใจ : สำหรับการเริ่มสัญญา จะมีการลบข้อมูลออกหลังเสร็จสิ้น

2. วัตถุประสงค์และข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมาย

2.1 วัตถุประสงค์

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

2.1.1 เพื่อให้บริการที่คุณต้องการ เช่น การนำเสนอออนไลน์ของ E+L Group ร้านค้าออนไลน์ การจัดการจดหมายข่าว ติดต่อเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน การจัดการผู้สมัคร เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าเสมือนของเรา การเข้าร่วมในการชิงโชคและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

2.1.2 เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าออนไลน์ของเราและแท่นแสดงสินค้าเสมือน มีการนำเสนอแก่คุณด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจที่สุด ติดตามข้อเสนอที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

2.1.3 เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาใดๆ ที่เราอาจมีกับคุณ

2.1.4 เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมในข้อเสนอเชิงโต้ตอบ หากคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น

2.1.5 เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา

2.1.6 จัดเตรียมและติดตามการดาวน์โหลดที่ทำผ่านการแสดงตนทางออนไลน์และร้านค้า

2.1.7 เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ จากผลงานของเราหรือส่งอีเมลพร้อมข้อมูลทางเทคนิค

2.1.8 เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตามข้อเสนอที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เราจะติดต่อคุณในเวลาข้อเสนอที่กำหนดไว้

 

2.2 ข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมาย

จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้:

2.2.1 การรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วน 1.2 (ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ เช่น ขอบเขตของการถ่ายโอนข้อมูล ตำแหน่งที่คุณเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลการเชื่อมต่ออื่นๆ) เป็นไปตามมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ b และ DSGVO

2.2.2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 1.2 และ 3.1 (ที่อยู่ IP สถานะ และปริมาณข้อมูลของคำขอ) เป็นไปตามมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ f DSGVO

2.2.3 การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามกฎหมายและสัญญาตามมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ b)

2.2.4 ความยินยอมเป็นข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล/การประมวลผลข้อมูล คุณสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา การดำเนินการนี้ไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความยินยอมจนกว่าจะมีการเพิกถอน เพื่อใช้สิทธิ์ในการเพิกถอน โปรดติดต่อเราที่ el-privacy@erhardt-leimer.com.

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คุกกี้ และการกำหนดเป้าหมายของคุณ

3.1    ทุกครั้งที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ: ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คำขอจากเบราว์เซอร์ของคุณ และเวลาของคำขอนี้ นอกจากนี้ จะมีการบันทึกสถานะและจำนวนข้อมูลที่โอนเป็นส่วนหนึ่งของคำขอนี้ จะมีการเก็บที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณไว้เฉพาะเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์ จากนั้นจะถูกลบออกทันทีหรือระบุตัวตนโดยย่อ เราใช้ข้อมูลนี้สำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุและขจัดข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ เพื่อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และเพื่อทำการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง

3.2    เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณผ่านการใช้คุกกี้เบราว์เซอร์ ไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในผู้ให้บริการข้อมูลของคุณและบันทึกการตั้งค่าและข้อมูลบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับระบบของเราผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้มักจะประกอบด้วยชื่อของโดเมนที่ส่งข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลเกี่ยวกับอายุของคุกกี้และตัวระบุที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข คุกกี้ช่วยให้ระบบของเราสามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้และทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานได้ทันที ทันทีที่ผู้ใช้เข้าถึงแพลตฟอร์ม คุกกี้จะถูกโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและให้บริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณได้เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา และด้วยเหตุนี้:

 • เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณต้องการบนเว็บไซต์และปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความสนใจส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเช่น การโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจส่วนตัวของคุณ
 • เพื่อการประมวลผลคำขอของคุณที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

3.3    เฉพาะข้อมูลที่อธิบายข้างต้นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณเท่านั้นที่จะมีการเก็บไว้ในคุกกี้ที่เราใช้ โดยจะไม่มีการมอบหมายให้คุณเป็นการส่วนตัว แต่โดยการกำหนดหมายเลขประจำตัวให้กับคุกกี้ (“ID คุกกี้”) จะไม่มีการรวม ID คุกกี้เข้ากับชื่อของคุณ ที่อยู่ IP ของคุณ หรือข้อมูลที่คล้ายกัน ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดคุกกี้ให้กับคุณได้ คุณสามารถดูวิธีป้องกันการใช้คุกกี้ของเบราว์เซอร์ได้ในหัวข้อ 3.6

3.4    เว็บไซต์ของเราใช้เทคโนโลยีการติดตาม เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับคุณ เทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถระบุผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่สนใจเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วด้วยการโฆษณาบนเว็บไซต์ของพันธมิตรของเรา การแสดงสื่อโฆษณานี้บนเว็บไซต์ของพันธมิตรของเรานั้นใช้เทคโนโลยีคุกกี้และการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานก่อนหน้านี้ เราจะใช้เทคโนโลยีนี้เฉพาะเมื่อคุณยินยอม หากจำเป็นสำหรับการสรุปหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ หรือหากบทบัญญัติทางกฎหมายอื่นๆ อนุญาต

3.5 เราทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุนเราในการนำเสนอทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับคุณ ดังนั้น เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ จะมีการเก็บคุกกี้จากบริษัทพันธมิตรเหล่านี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณด้วย จะมีการลบคุกกี้เหล่านี้ออกโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนด คุกกี้ของบริษัทพันธมิตรของเรายังเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลภายใต้รหัสคุกกี้ ซึ่งช่วยให้พันธมิตรโฆษณาของเราสามารถระบุถึงคุณด้วยการโฆษณาที่อาจเป็นที่สนใจของคุณจริงๆ ฝ่ายต่างๆ ที่ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้มีดังต่อไปนี้ หากเป็นไปได้ คุณสามารถเลือกว่าจะอนุญาตคุกกี้บางตัวบนเว็บไซต์นี้หรือไม่

3.6    เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่อไปนี้ Piwik Pro, Google Analytics, Adobe Analytics, Adobe Target และ Adobe Experience Cloud ซึ่งช่วยให้เราสร้างโปรไฟล์การใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ผู้ให้บริการประมวลผลคุกกี้ ซึ่งมีการจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของคุณ โดยสามารถสร้างลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ ได้ ด้วยความช่วยเหลือของมาตรการป้องกันที่เหมาะสม จะมีการย่อที่อยู่ IP และไม่มีการอ้างอิงส่วนบุคคลไปยังที่อยู่ IP ของคุณ หากมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกในประเทศที่สาม เรามีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลคำสั่งกับผู้ประมวลผลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้การรับประกันว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ตามข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมายมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ a DSGVO คุณสามารถคัดค้านการรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องมือวิเคราะห์ได้ตลอดเวลา รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้คุกกี้ต่อไปนี้บนเว็บไซต์นี้:

 • Piwik Pro
  Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm, 10719 Berlin
  https://piwikpro.de/datenschutz/          
 • Google Analytics
  Google Ireland Limited
  Gordon House, Barrow Street
  Dublin 4, Irland
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
 • Adobe Analytics
  Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irland
  https://www.adobe.com/privacy/policy.html
 • Adobe Target
  Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irland
  https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/implement-target/before-implement/privacy/privacy.html?lang=en
 • Adobe Experience Cloud
  Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irland
  https://www.adobe.com/privacy/experience-cloud.html#collect


3.7 มีการใช้เทคโนโลยีจาก Bing Ads (bingads.microsoft.com) บนเว็บไซต์ ซึ่งได้รับการจัดหาและดำเนินการโดย Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft") ผู้ให้บริการ Microsoft จะติดตั้งคุ้กกี้ไว้บนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยใช้ Microsoft Bing ad ซึ่งช่วยให้ Microsoft และเราสามารถรับรู้ได้เมื่อมีการคลิกโฆษณาที่มีการนำทางมายังเว็บไซต์ของเรา และเข้าไปยังหน้าหลักที่กำหนดไว้ เราจะค้นหาเฉพาะจำนวนรวมของผู้ใช้ที่มีการตอบสนองต่อโฆษณา และมีการนำทางมายังเว็บไซต์ของเรา จะใช้คุ้กกี้ในการรวบรวม ดำเนินการ และใช้ข้อมูลจากโปรไฟล์การใช้งานซึ่งมีการตั้งขึ้นโดยใช้นามแฝง จะมีการใช้โปรไฟล์การใช้งานในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าชมและใช้เพื่อแสดงผลโฆษณา จะไม่มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการระบุตัวผู้ใช้

หากคุณไม่ต้องการให้ Microsoft ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของคุณ คุณสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ ตัวอย่างเช่น การใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ ซึ่งจะปิดใช้งานการตั้งค่าคุ้กกี้อัตโนมัติ คุณยังสามารถป้องกันการรวบรวมข้อมูลที่คุ้กกี้สร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Microsoft โดยคลิก ไม่เห็นด้วย ที่ลิงก์ดังต่อไป choice.microsoft.com/de-DE/opt-out

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลและคุกกี้ที่ Microsoft และ Bing Ads ใช้ได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 

3.8      ด้วยความยินยอมของคุณ คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวของเรา โดยที่เราจะแจ้งข้อเสนอที่น่าสนใจปัจจุบันของเราให้ทราบ พื้นฐานทางกฎหมายคือมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ a ของ DS-GVO
สำหรับการลงทะเบียนจดหมายข่าวของเรา เราใช้กระบวนการที่เรียกว่าดับเบิ้ลออปอิน นั่นคือเราจะส่งอีเมลยืนยันให้คุณหลังจากการป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ โดยที่เราจะขอให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการให้ทำการส่งจดหมายข่าว หากคุณไม่ได้ยืนยัน การลงทะเบียนของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัติ ทันทีที่คุณยืนยันการรับจดหมายข่าว เราจะบันทึกที่อยู่อีเมลจนกว่าคุณจะยกเลิกการรับจดหมายข่าว การบันทึกมีวัตถุประสงต์เพื่อให้สามารถส่งจดหมายข่าวให้คุณเท่านั้น นอกจากนี้เราจะบันทึกที่อยู่ไอพีของคุณระหว่างการลงทะเบียนแต่ละครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด

(2) ข้อมูลบังคับสำหรับการส่งจดหมายข่าวคือที่อยู่อีเมลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การป้อนข้อมูลอื่นเป็นไปด้วยความสมัครใจ และจะใช้สำหรับการส่งจดหมายข่าวให้เป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบอย่างสมบูรณ์ระหว่างการเพิกถอนเช่นกัน

(3) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณในการส่งจดหมายข่าวได้ทุกเวลา คุณสามารถทำการเพิกถอนด้วยการคลิกบนทุกลิงก์ที่เตรียมไว้ให้ในอีเมลจดหมายข่าว ทางอีเมลที่ el-privacy@erhardt-leimer.com หรือทางข่าวสารที่อธิบายไว้ที่หมายเลข 1 ของข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ ข้อมูลที่ให้ไว้ของคุณจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

(4) จดหมายข่าวพร้อมพิกเซลการติดตาม พิกเซลการติดตามเป็นกราฟิกขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในอีเมลที่ส่งในรูปแบบ HTML เพื่อเปิดใช้งานการบันทึกไฟล์บันทึกและการวิเคราะห์ไฟล์บันทึก ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินผลทางสถิติของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแคมเปญการตลาดออนไลน์ได้

เราสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ด้วยข้อมูลที่ได้รับโดยวิธีนี้ เพื่อปรับแต่งจดหมายข่าวให้ตรงกับความสนใจส่วนตัวของ เราจะบันทึกลิงค์ที่คุณคลิกเมื่อคุณอ่านจดหมายข่าวของเรา และติดตามตามความสนใจส่วนตัวของคุณ เราจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับการดำเนินการที่คุณทำบนเว็บไซต์ของเรา พื้นฐานทางกฎหมายคือมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ a DSGVO และ มาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ f DS-GVO

โปรเแกรมสำหรับส่งจดหมายข่าวคือ Sendinblue

Sendinblue GmbH
Köpenicker Straße 126
10179 Berlin

https://www.sendinblue.com/gdpr/ 

3.9      Google Tag Manager

บนเว็บไซต์มีการติดตั้ง Google Tag Manager บริการของ Google Inc. ("Google")  ด้วยบริการนี้ทำให้สามารถจัดการแท็กของเว็บไซต์เกี่ยวกับอินเทอร์เฟซได้
 
 
ตัวเครื่องมือ Tag Manager เอง (โปรแกรมที่ติดตั้งใช้งานแท็ก) เป็นโดเมนที่ไม่มีคุ้กกี้ และไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องมือดูแลการทำงานของแท็กอื่น ๆ ที่ถูกรวบรวมภายใต้สภาวะต่าง ๆ  พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลคือความยินยอมของคุณ พื้นฐานทางกฎหมายคือมาตรา 6 (1) ประโยค 1 หัวข้อ a GDPR หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ข้อมูลเพิ่มเติม https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en

 

3.10      Google Dynamic Remarketing จะมีการติดตั้ง Google Dynamic Remarketing บนเว็บไซต์ สิ่งนี้สามารถช่วยแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นเว็บไซต์โฆษณาที่ชื่นชอบจากพื้นฐานพฤติกรรมการท่องเว็บที่เคยเรียกใช้ในอดีต หากผู้รับผิดชอบใช้งาน Google Remarketing จะรวมซอร์สโค้ดของเครื่องมือเว็บไซต์ของ Google ที่อนุญาตให้ติดตั้งคุ้กกี้บนอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้งานแต่ละเครื่องของผู้เยี่ยมชมได้ ด้วยคุ้กกี้นี้ทำให้ Google สามารถจดจำผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์อื่นได้ ด้วยการติดตั้งฟังก์ชันที่ข้ามอุปกรณ์ด้วย Google ทำให้สามารถแสดงโฆษณาบนอุปกรณ์ปลายทางหลายเครื่องได้ ข้อกำหนดของฟังก์ชันข้ามอุปกรณ์คือผู้เยี่ยมชมแต่ละคนยินยอมการเชื่อมโยงแอปหรือขั้นตอนของเบราว์เซอร์ที่มีการโปรแกรมไว้ด้วยบัญชี Google

หากผู้เยี่ยมชมลงชื่อเข้าใช้บนอุปกรณ์ปลายทางหลายเครื่องในเวลาที่ไม่ตรงกันแม้แต่วินาทีเดียวทางตรรกะด้วยบัญชี Google ทำให้ Google สามารถรวบรวมคุ้กกี้ Remarketing ที่ติดตั้งและผู้เยี่ยมชมสมัครข้ามอุปกรณ์ในที่สุด สำหรับกรณีนี้ตามที่ Google กล่าวจะรวมรวม ID รับรองความถูกต้องชั่วคราวของ google สำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งทำหน้าที่สร้างกลุ่มเป้าหมายข้ามอุปกรณ์

คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าส่วนบุคคลในการตั้งค่าสำหรับการโฆษณาที่ Google คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปลั๊กอินเบราว์เซอร์ได้ สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

โปรดระมัดระวังว่าด้วยการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวจะปิดใช้งานการโฆษณาส่วนบุคคลเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีการปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณอีกต่อไป คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการตั้งค่าคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่ Google ได้ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=en 

3.11      Google Ads

บนเว็บไซต์จะติดตั้ง Google AdWords Conversion นี่คือเครื่องมือสำหรับการวัดการโต้ตอบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตกับหน้าจอที่เปิด หากผู้ใช้งานคลิกในการค้นหา Google หรือบนเว็บไซต์ที่เลือกของเครือข่ายการแสดงผลของ Google บนหน้าจอข้อความของเรา หรือดูการแสดงผลวิดีโอ จะบันทึกคุ้กกี้ชั่วคราวบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน คุ้กกี้จะใช้ไม่ได้หลังจาก 30 วันและไม่ได้ทำหน้าที่ในการระบุตัวตน

หากผู้ใช้งานดำเนินการ Conversion ภายในช่วงระยะเวลานี้บนเว็บไซต์ของเรา คุ้กกี้จะถูกอ่านผ่านแท็กการติดตามและถูกส่งคืนพร้อมกับข้อมูล Conversion ไปยัง AdWords ข้อมูลที่ได้มาจากคุ้กกี้ทำหน้าที่ในการสร้างสถิติ Conversion สำหรับเรา ทำให้เราทราบ เช่น จำนวนผู้ใช้งานรวมที่คลิกบนจอแสดงผลของเรา การระบุตัวตนของผู้ใช้งานไม่สามารถทำได้

หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมกับการติดตาม คุณสามารถป้องกันการติดตั้งคุ้กกี้ทางการตั้งค่าเบราว์เซอร์

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลโดย Google ได้ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=en

3.12  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ไม่จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความยินยอมจากคุณ ซึ่งรวมถึงคุกกี้โดยเฉพาะเพื่อการวิเคราะห์ ติดตาม หรือโฆษณา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการประมวลผลโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณเท่านั้น นอกจากนี้ จะมีการใช้หากมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคู่ค้าทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม มาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ a DSGVO สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยมีผลในอนาคต

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งถึงเราไว้ในเซิร์ฟเวอร์ภายในสหภาพยุโรป ขออภัย การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ อย่างไรก็ตาม เรารักษาความปลอดภัยเว็บไซต์และระบบอื่นๆ ของเราด้วยมาตรการทางเทคนิคและองค์กรเพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การเข้าถึง การแก้ไข หรือการกระจายข้อมูลของคุณโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะส่งถึงเรา เราใช้ระบบการเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) และ TLS (Transport Layer Security)

5. ไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่คุณจะยินยอมให้มีการส่งต่อข้อมูล หรือเรามีสิทธิ์หรือจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย บทบัญญัติทางกฎหมาย และ/หรือคำสั่งของทางการหรือตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจมีการเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีอาญา เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย หรือเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

6. นโยบายความเป็นส่วนตัวและเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังและจากเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากคุณเปิดไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหนึ่งในเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับประกันเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเงื่อนไขการปกป้องข้อมูลได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

7. กิจกรรมของเราบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ในข้อมูลต่อไปนี้ เป็นการแจ้งทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงสถานะของเราในเครือข่ายสังคมออนไลน์และข้อเสนอต่างๆ

โปรดตรวจสอบอย่างละเอียดว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่คุณแบ่งปันกับเราผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ตราบเท่าที่คุณยังคงลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ และเยี่ยมชมโปรไฟล์ของเราที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการสามารถกำหนดข้อมูลนี้สำหรับโปรไฟล์ของคุณได้โดยตรง ผู้ให้บริการสามารถดูข้อมูลนี้ได้

ผู้ให้บริการสามารถใช้ประวัติการเยี่ยมชมของคุณเพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับคุณได้ เราจะมีการแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า ผู้ให้บริการมีการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ IP เป็นต้น ) และยังอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

โดยพื้นฐานแล้ว เรามีการใช้งานเพจและโปรไฟล์เพื่อให้สามารถติดต่อกับลูกค้า ผู้สนใจ และพนักงาน ตลอดจนพนักงานที่มีความสนใจ และอนุญาตให้ติดต่อได้ ประวัติการใช้งานเท่าที่ผ่านมาแสดงให้เราเห็นว่า กิจกรรมของเรานอกเหนือจากการนำเสนอออนไลน์ในรูปแบบของเว็บไซต์ สามารถนำไปสู่การตลาดที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และรวมถึงทางเลือกในการติดต่อ นั่นคือเหตุผลที่กิจกรรมในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจของเรา สำหรับการใช้บริการ จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างชัดแจ้งในส่วนของเรา (มาตรา 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ f) โดยการใช้หน้าโปรไฟล์ของเราในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งต่อไปยังผู้ให้บริการเมื่อคุณสร้างสิทธิ์การใช้งานของคุณ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะสร้างโปรไฟล์การใช้งานส่วนบุคคลเฉพาะสำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม การใช้งานนี้อยู่เหนือการควบคุมของเรา กิจกรรมของเราช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถบันทึกได้ว่า คุณมีความสนใจในบริษัทของเรา และคุณอาจสนใจการมีส่วนร่วมของเรา นอกเหนือจากการติดตามผลที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ ดังนั้น จึงไม่มีปัจจัยใดๆ ที่จะจำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ และข้อต่อผลประโยชน์อันชอบธรรมในการใช้บริการที่กล่าวถึง ในกรณีของการติดตามผลดังกล่าวข้างต้น (ผู้ให้บริการจะมีบันทึกและประเมินพฤติกรรมผู้ใช้ของคุณ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลนี้มีความชัดเจนและมีผลทางกฎหมายตามข้อกำหนด

ภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้ คุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้ของคุณที่ไม่พึงประสงค์ แต่อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด:

http://www.youronlinechoices.com

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบของผู้ให้บริการได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

Facebook
หน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับ Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
เพจ Facebook ตามข้อมูลอ้างอิง ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน
การป้องกันข้อมูล: https://www.facebook.com/about/privacy/,
การยกเลิกการเลือกใช้งาน: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube
หน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับ Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
การป้องกันข้อมูล:  https://policies.google.com/privacy,
การยกเลิกการใช้งาน: https://adssettings.google.com/authenticated

Instagram
หน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับ Instagram: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA การป้องกันข้อมูล/ การยกเลิกการใช้งาน: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Twitter
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
การป้องกันข้อมูล: https://twitter.com/en/privacy 
การยกเลิกการใช้งาน: https://twitter.com/personalization

LinkedIn
หน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับ Linkedin: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)
การป้องกันข้อมูล  ,
การยกเลิกการใช้งาน: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ,
การยกเลิกการใช้งาน: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing
หน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับ XING: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland
การป้องกันข้อมูล/ การยกเลิกการใช้งาน: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

8. การจัดการเอกสารการสมัคร

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณในกรอบของการสมัครงานของคุณบนพื้นฐานของ § 32 BDSG a. F, § 26 BDSG n. F. ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และความสามารถ เช่น ประกาศนียบัตร ชีวประวัติ การประเมินผล รวมทั้งข้อมูลการสื่อสาร

ข้อมูลของคุณสำหรับการอยู่ในตำแหน่งต่างๆ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก การประเมินผล การจัดหมวดหมู่ และการส่งต่อภายในของใบสมัครของคุณ ในกรอบของกระบวนการสมัครงาน ข้อมูลการสมัครงานของคุณจะเข้าถึงได้สำหรับผู้รับผิดขอบด้านบุคคลแต่ละคน และหัวหน้าหน่วยงาน และฝ่ายบริหารของหน่วยงานที่กำลังหาผู้สมัคร นอกจากนี้ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

เอกสารของผู้สมัครงานที่ถูกปฏิเสธที่ส่งมาแล้วจะถูกลบออกจากระบบของเราหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการสมัครงานแล้ว 6 เดือน

การสมัครงานที่ระบุการบันทึกสำหรับตำแหน่งที่ไม่ว่างในภายหลังในบางกรณีจะถูกบันทึกไว้สูงสุด 12 เดือนและจะถูกลบออกจากระบบ

9. Hosting

Newsfactory

Curt-Frenzel-Str. 2

86167 Augsburg

 

https://www.newsfactory.de/privacy.html

 

ร้านค้าออนไลน์ Hosting:

Timme Hosting GmbH & Co. KG

Ovelgönner Weg 43
21335 Lüneburg
Deutschland

https://timmehosting.de/datenschutz

 

Hosting

 

Adobe

Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irland

https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html 

 

ร้านค้าออนไลน์ Hosting

Hetzner Online GmbH

Industriestr. 25

91710 Gunzenhausen

Germany

https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy

10. การประชุมออนไลน์และการประชุมทางโทรศัพท์ผ่าน "Lifesize"

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบด้านล่างเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ „Lifesize“

เราใช้เครื่องมือ "Lifesize" เพื่อจัดการประชุมทางโทรศัพท์ การประชุมออนไลน์ การประชุมทางวิดีโอและ/หรือการสัมมนาทางเว็บ (ต่อไปนี้เรียกว่า "การประชุมออนไลน์")

ผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัด "การประชุมออนไลน์" Lifesize, Inc., 1601 South Mopac Expressway, Suite 100, Austin, Texas 78746, https://www.lifesize.com/en/legal-notices/privacy-policy/ 

หมายเหตุ: หากคุณเรียกใช้เว็บไซต์ "Lifesize" ผู้ให้บริการ "Lifesize" มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล อย่างไรก็ตาม การเรียกใช้เว็บไซต์จำเป็นต้องใช้ "Lifesize" เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อใช้งาน "Lifesize" เท่านั้น

หากคุณไม่ต้องการหรือไม่สามารถใช้แอป "Lifesize" คุณยังสามารถใช้ "Lifesize" ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณได้ จากนั้น จะสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ "Lifesize"

จะมีการประมวลผลข้อมูลประเภทต่างๆ เมื่อใช้ "Lifesize" ขอบเขตของข้อมูลยังขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้ก่อนหรือเมื่อคุณเข้าร่วมใน "การประชุมออนไลน์"

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้อยู่ภายใต้การประมวลผล:

ข้อมูลจากผู้ใช้: เช่น ชื่อที่แสดง ("ชื่อที่แสดง"), ที่อยู่อีเมล ถ้ามี, รูปโปรไฟล์ (ไม่บังคับ), ภาษาที่ต้องการ

ข้อมูลเมตาสำหรับการประชุม: เช่น วันที่ เวลา รหัสการประชุม หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่

ข้อมูลข้อความ เสียง และวิดีโอ: คุณอาจมีตัวเลือกในการใช้ฟังก์ชันแชทใน "การประชุมออนไลน์" ในกรณีนี้ จะมีการประมวลผลข้อความที่คุณป้อนเข้าเพื่อแสดงใน "การประชุมออนไลน์" เพื่อให้สามารถแสดงวิดีโอและเล่นเสียงได้ ข้อมูลจากไมโครโฟนของอุปกรณ์ปลายทางและจากกล้องวิดีโอในอุปกรณ์ปลายทางจะได้รับการประมวลผลตามนั้นตลอดระยะเวลาการประชุม คุณสามารถปิดหรือปิดเสียงกล้องหรือไมโครโฟนด้วยตัวเองได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชัน "Lifesize"

เราใช้ "Lifesize" สำหรับการ "ประชุมออนไลน์" หากเราต้องการบันทึก "การประชุมออนไลน์" เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างโปร่งใส และขอความยินยอมจากคุณหากจำเป็น

หากจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกผลการประชุมออนไลน์ เราจะบันทึกเนื้อหาการแชท อย่างไรก็ตาม มักจะไม่เป็นเช่นนั้น

ไม่ใช้การตัดสินใจอัตโนมัติตามความหมายของมาตรา 22 GDPR

มีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ของเรา § 26 BDSG เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล หากเกี่ยวข้องกับการใช้ "Lifesize" ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการยกเลิกความสัมพันธ์ในการจ้างงาน แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นส่วนพื้นฐานของการใช้ "Lifesize" มาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 หัวข้อ ฉ DSGVO ใช้พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ในกรณีเหล่านี้ ความสนใจของเราคือการนำ "การประชุมออนไลน์" ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิฉะนั้น พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเมื่อดำเนินการ "การประชุมออนไลน์" คือมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 หัวข้อ b GDPR ตราบเท่าที่มีการจัดการประชุมภายในกรอบความสัมพันธ์ตามสัญญา

หากไม่มีความสัมพันธ์ตามสัญญา พื้นฐานทางกฎหมายคือมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 หัวข้อ f) DSGVO เรามีการนำ "การประชุมออนไลน์" ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมใน "การประชุมออนไลน์" โดยทั่วไปจะไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่จะตั้งใจให้ส่งต่อ โปรดทราบว่า จะมีการใช้เนื้อหาจาก "การประชุมออนไลน์" รวมทั้งจากการประชุมแบบเห็นหน้ากันเพื่อสื่อสารข้อมูลกับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคคลที่สาม และมีการส่งต่อ

ผู้รับรายอื่นๆ: ผู้ให้บริการ "Lifesize" จำเป็นต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข้างต้น ตราบเท่าที่มีให้ในบริบทของสัญญาการประมวลผลคำสั่งซื้อของเรากับ "Lifesize"

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยมีผลในอนาคต มีการแสดงเวอร์ชันปัจจุบันบนเว็บไซต์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นประจำและค้นหาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

12. สิทธิและการติดต่อของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประการแรก คุณมีสิทธิ์ในข้อมูล และหากจำเป็น คุณสามารถร้องขอการแก้ไขและ/หรือการลบและ/หรือการบล็อกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ คุณยังสามารถขอจำกัดการประมวลผลและมีสิทธิ์คัดค้านและมีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณและ/หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ datenschutz@erhardt-leimer.com

นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้