ระบบตรวจสอบการพิมพ์

ข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตในการผลิตรางเป็นสาเหตให้เกิดต้นทุนที่สูงและการสูญเสียของวัสดุ ระบบการตรวจสอบของเรารับประกันการควบคุมคุณภาพ 100 เปอร์เซนต์ตามความกว้างของรางทั้งหมด รวมทั้งการรับรู้ความผิดปกติที่ยากต่อการตรวจพบ

ระบบควบคุมสำหรับการตรวจสอบจาก Erhardt+Leimer ตรวจพบแม้แต่ความผิดปกติขนาดเล็กที่ยากต่อการแยกแยะและจัดหมวดหมู่ความผิดปกตินี้ โดยขึ้นกับแต่ละงาน การทำเช่นนี้ทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รางสามารถทำความเร็วได้สูงขึ้น และการผลิตสามารถดำเนินด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ระบบเฝ้าตรวจสอบราง

เครื่องพิมพ์สมัยใหม่มีความเร็วในการผลิตสูงถึง 800 ม./นาที มีความเร็วในการพิมพ์ตั้งแต่ 30 ถึง 50 ม./นาที สามารถประเมินคุณภาพการพิมพ์ในการผลิตแต่ละม้วนได้อย่างจำกัดเท่านั้น ระบบสำหรับการตรวจสอบราง เช่น ELSCAN ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจาก Erhardt+Leimer จึงขาดไม่ได้

ระบบตรวจจับโลหะ

จากการตกแต่งรางสิ่งทอทำให้อนุภาคโลหะขนาดเล็กหลุดเข้าไปในรางหรือเครื่องจักรได้จากขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน หากตรวจไม่พบอนุภาคเหล่านี้ 100 % สามารถเกิดความเสียหายที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากต่อเครื่องรีดผ้าหรือใบมีดตัดได้ ด้วยระบบตรวจจับโลหะจาก Erhardt+Leimer คุณสามารถรักษาความปลอดภัยในการผลิตของคุณได้อย่างวางใจได้

ระบบการตรวจสอบพื้นผิวสำหรับการติดตั้งยาง

พื้นผิวที่ไร้ที่ติเป็นหนึ่งในคุณสมบัติด้านคุณภาพที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ข้อบกพร่องในการเคลือบยางของสายยาง ตลอดจนรูและสิ่งสกปรกในแถบยางทำให้เกิดการคัดแยก หากตรวจไม่พบข้อบกพร่องแม้ในระหว่างการตรวจสอบขั้นสุดท้าย อาจนำไปสู่การร้องเรียนที่มีค่าใช้จ่ายสูง การตรวจสอบพื้นผิวอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพตามที่ Erhardt+Leimer เสนอเท่านั้นจึงจะได้คุณภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล