ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของรางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องผลิตกระดาษลูกฟูก