มูลนิธิ Albert Leimer – เราสนับสนุนวิชาการและการวิจัยในท้องที่เอาส์บวร์ก

มูลนิธิ Albert Leimer ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 และได้ส่งเสริมวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิค วิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Augsburg และมหาวิทยาลัย Augsburg University of Applied Sciences นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

มูลนิธิจะสนับสนุนนักศึกษาแต่ละคนตลอดจนโครงการและเวิร์กช็อปที่เฉพาะเจาะจงด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย จุดมุ่งหมายของมูลนิธิ Albert Leimer คือการส่งเสริมแนวคิดที่มุ่งเน้นอนาคตและสอดคล้องกับมูลนิธิในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ นอกจากนั้น ทุกปีจะมีการมอบเงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมการบรรยาย ให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และสนับสนุนศาสตราจารย์รับเชิญหรือการบรรยายรับเชิญ

มูลนิธิ Albert Leimer

ELCARE – เราช่วยเหลือพนักงานทั่วโลกและครอบครัวของพวกเขา

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 Erhardt+Leimer ได้พัฒนาเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในระดับสากล ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,600 คนที่ทำงานให้กับ E+L ทั่วโลก พนักงานแต่ละคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จระดับโลกของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เราจึงถือเอาวันครบรอบบริษัทปีที่ 95 ในปี 2014 เป็นโอกาสพิเศษเพื่อขอบคุณพนักงานของเราและจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับพนักงานของเรา ELCARE – มูลนิธิสำหรับพนักงานของเรา ครอบครัวของพวกเขา และผู้คนในสถานที่ตั้งของ E+L มูลนิธิ ELCARE ช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ตั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศของกลุ่มบริษัท Erhardt+Leimer และให้การสนับสนุนนอกระบบราชการในสถานที่ซึ่งไม่สามารถให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชนได้ ไม่เพียงพอหรือไม่ทันเวลา 

Automation Technology by Erhardt+Leimer