Albert Leimer Vakfı - Augsburg bölgesinde bilim ve araştırmayı teşvik ediyoruz

Albert Leimer Vakfı 1986 yılında kurulmuştur ve o zamandan bu yana Augsburg Üniversitesi ve Augsburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde teknik, bilimsel ve ekonomik alanlarda bilim ve araştırmayı teşvik etmektedir.

Vakıf, çok sayıda etkinlikle hem bireysel öğrencileri hem de somut proje ve atölye çalışmalarını desteklemektedir. Albert Leimer Vakfı, Vakfın misyonuna uygun, ileriye dönük fikirleri bürokratik olmayan bir şekilde teşvik etmeye çalışmaktadır. Ayrıca, her yıl konferans etkinlikleri için hibeler verilmekte, doktora tezlerinin hazırlanması için mali yardım sağlanmakta ve misafir profesörlük ya da misafir konuşmacıların konferansları için destek sağlanmaktadır.

Albert Leimer Vakfı

ELCARE - Çalışanlarımızı ve ailelerini dünya çapında destekliyoruz

Erhardt+Leimer, kurulduğu 1919 yılından bu yana otomasyon teknolojisi alanında önde gelen uluslararası bir tedarikçi haline geldi. Bugün dünya çapında 1.600'den fazla çalışan E+L için çalışmaktadır. Bu çalışanların her biri şirketin dünya çapındaki başarısına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, 2014 yılındaki 95. şirket yıldönümünü çalışanlarımıza teşekkür etmek için bir fırsat olarak değerlendirdik ve personelimiz için bir destek programı başlattık. ELCARE - Çalışanlarımız, aileleri ve E+L lokasyonlarındaki insanlar için faaliyette bulunan vakıf. ELCARE Vakfı, özellikle Erhardt+Leimer şirketler grubunun tüm yurt içi ve yurt dışı lokasyonlarında ihtiyaç sahiplerine yardım eder ve kamu veya özel yardımların sağlanamadığı, yeterince sağlanamadığı ya da zamanında sağlanamadığı durumlarda bürokratik olmayan destek sağlar. 

Erhardt+Leimer'den Otomasyon Teknolojisi