Kalitede iddialıyız

Yer tutucu

Erhardt+Leimer, hareketli hatlar ve bantlar için otomasyon ve kontrol ürünlerinin geliştirilmesi, üretilmesi, satılması ve servis hizmetlerinin verilmesi alanlarında uzman bir firmadır. Ürünlerimiz, güvenilir teslimatlarımız, satış sonrası hizmetlerimiz ve dolayısıyla da müşterilerimize karşı sorumluluğumuz konusunda her zaman en yüksek kaliteyi hedefliyoruz. Bu nedenle kalite seviyemizi sürekli olarak geliştiriyor ve genişletiyoruz.
DIN EN ISO 9001:2015 ve DIN EN ISO 14001:2015 sertifikalarımız, kalite ve çevre yönetimi standartlarıyla uyumlu faaliyetler yürüttüğümüzün bir kanıtıdır. Her iki sistem de faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu da size, güvenilir bir iş ortağıyla çalışıyor olduğunuzun güvencesini sağlıyor.

Sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz

Tüm süreçlerimizde çevrenin ve sağlığın korunmasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına yüksek öncelik veriyoruz. Faaliyetlerimizde her zaman sürdürülebilirlik ilkesini temel alıyor, tüm yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ediyor ve ayrıca iş güvenliği ve operasyonel çevre koruma anlayışımızı sistematik şekilde ve sürekli olarak daha da iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Aldığımız özel önlemlerle kaynakların korunmasını, emisyon miktarlarının en aza indirilmesini ve atık oluşumunun önüne geçilmesini veya atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlıyoruz.
Çevre mevzuatı ile ilgili önemli bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Ürünlerimiz için hangi yasal düzenlemelerin geçerli olduğu hakkındaki ayrıntılı bilgileri, indirilmek üzere sunduğumuz açıklamalarda bulabilirsiniz.

Yer tutucu

ElektroG

Elektrikli ve elektronik cihazların piyasaya sunulmasına, geri alınmasına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesine ilişkin yasa (ElektroG), 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifini (WEEE Direktifi) ulusal yasalarla uyumlu hale getirmektedir. Yasanın amacı, elektrikli ve elektronik cihazlardan kaynaklanan atıkların önlenmesi ve ayrıca bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması ve kaynak kullanım verimliliğinin artırılması amacıyla bu tür atıkların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve diğer kullanımlar için hazırlanmasıdır.

15 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ElektroG prensip olarak tüm elektrikli ve elektronik cihazlar için geçerlidir. Usulüne uygun çalışabilmeleri için elektrik akımları veya elektromanyetik alanlar gerektiren veya bunları üreten, ileten veya ölçen ve maksimum 1000 V (alternatif akım) veya 1500 V (doğru akım) voltajlar için tasarlanmış olan elektrikli veya elektronik cihazlar bu kapsamdadır.

Erhardt+Leimer ürünleri ElektroG kapsamına girmemektedir. Ancak biz yine de bu yasa kapsamındaki çevre koruma hedeflerine uygunluğu sağlamaya çalışıyoruz.

ElektroStoffV

Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Tehlikeli Madde Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik (ElektroStoffV), RoHS II Avrupa Direktifini (2011/65/EU Direktifi) Alman yasalarına uyumlu hale getirmektedir. Yönetmelik kapsamında, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazların çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesi ve imha edilmesi de dahil olmak üzere, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Son olarak 21 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ElektroStoffV uygulama alanı tüm elektrikli ve elektronik cihazları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Aynı zamanda dört maddeye ((DEHP), (BBP), (DBP) ve (DIBP)) yönelik madde kısıtlamaları da yürürlüğe girmiştir.

Ürünlerimiz ElektroStoffV kapsamına girmemektedir. Ancak biz yine de ElektroStoffV kapsamındaki çevre koruma hedeflerine uygunluğu sağlamaya çalışıyoruz.

REACH

Avrupa REACH Yönetmeliği (1907/2006 sayılı (AT) yönetmelik) kapsamında kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, kullanımlarına izin verilmesi ve kısıtlanması ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Yönetmelik kapsamında temel olarak tedarik zincirindeki iletişime ilişkin gereklilikler tanımlanmıştır. REACH aday listesinde belirtilen bir maddeyi kütlesel olarak yüzde 0,1 (a/a) üzerinde konsantrasyonla içeren bir ürünün tüm tedarikçileri, ürünün alıcısına ürünün güvenli kullanımı ile ilgili yeterli bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

Bir maddenin yönetmeliğe ait XIV veya XVII ek belgelerinde yer alması halinde ayrıca, ürünlerde kullanıma izin verilen ve kısıtlanan maddeler ile ilgili olarak REACH Yönetmeliği kapsamında tanımlanan spesifikasyonlar da geçerlidir.

Elbette REACH Yönetmeliği kapsamındaki tüm yükümlülüklerimize uygun hareket ediyoruz.

İndirmeler

ElektroG hakkında bilgilendirme

Download 1 MB pdf

REACH hakkında bilgilendirme

Download 83 KB pdf

TÜV Rheinland ürün hattı hareket kontrolü sertifikası

Download 60 KB pdf