Tekstil hizalama sistemleri ile ilgili bilgiler

İşlevi

Sensör sistemi, önceden belirlenmiş pozisyonlardaki ürün hattının enine düzlemindeki kaymaları tespit eder. Kullanılan değerlendirme mantığı, söz konusu kaymanın bir tabaka kayması mı yoksa eğik kayma mı olduğunu belirler. Konum regülatörü, kaymanın gerçek değerini hedef değerle karşılaştırır ve tabaka kayması/eğik kayma ayar elemanlarını kumanda eder.

Kullanım alanı

Gerginleştirme ve dengeleme çerçeveleri girişleri, dekatür makineleri, baskı makineleri girişleri, astarlama ve kaplama sistemleri gibi tekstil üretim sistemleri.

Uygulama

Temelde hizalama sistemi, doğrudan işlem öncesinde monte edilmelidir. Dokuma ve örme kumaşlar hizalama sistemine daima ortalı bir şekilde, yeterli sabit çekme gerilmesi ile girmelidir. Örme kumaşlarda ek olarak bir yayma tertibatı tedarik edilmelidir.

Dokuma ürün

Örme kumaş

Açıklamalar

AB = Çalışma genişliği | NB = Nominal genişlik | 1 = Eğiklik ayarı | 2 = Giriş silindiri | 3 = Atkı düzeltici | 4 = Sensör | 5 = Kavis ayarı | 6 = Yayma tertibatı | 7 = Dengeleyici konumu kontrolü | 8 = İlave tahrik