Internet Privacy Policy

Giriş

Sorumlu AB Veri Koruması Temel Düzenlemesi Mad. 4 Par. 7 (DS-GVO) uyarınca Erhardt+Leimer GmbH, Albert-Leimer-Platz 1, 86391 Stadtbergen'de bulunan, e-Posta: info@erhardt-leimer.com ve Dr. Michael Proeller ve Tobias Merk tarafından temsil edilen şirkettir, bunun için https://tr.erhardt-leimer.com/veri-gizliligi/ adres'ndek' künyemiz ile karşılaştırma yapabilirsiniz.

Veri korumasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa harici veri koruma görevlimiz Stefan Haugg'a şu adresten ulaşabilirsiniz: Telefon: 08212435810 E-posta: datenschutz@erhardt-leimer.com, Posta: Erhardt+Leimer GmbH, Veri Koruma Görevlisi, Albert-Leimer-Platz 1, 86391 Stadtbergen, Almanya.

(bundan böyle: "Biz" olarak anılacaktır), bu web sitesinin operatörü olarak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") uyarınca web sitesinin kullanıcılarının (bundan sonra "Siz" olarak anılacaktır) kişisel verilerinin denetleyicisidir.

Özel alanınızı ve özel verilerinizi koruyoruz. Kişisel verilerinizi bu Gizlilik Politikasının içeriğine ve özellikle GDPR olmak üzere geçerli veri koruma düzenlemelerine uygun olarak toplar, işler ve kullanırız. Bu veri koruma hükümleri, sizin hakkınızda hangi kişisel verileri topladığımızı, işlediğimizi ve kullandığımızı düzenler. Bu nedenle, aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okumanızı rica ediyoruz.

1. Kişisel verilerin toplanması

1.1     Bu gizlilik politikası uyarınca kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan böyle "İlgili kişi" olarak anılacaktır) ilişkin herhangi bir bilgidir. Buna özellikle adınızı, e-posta adresinizi ve varsa adresinizi, telefon numaranızı, ayrıca kredi kartı ve banka hesap ayrıntılarınızı ve kayıtlı bir satıcı veya müşteri iseniz KDV ayrıntılarınız dahildir.

1.2     Kişisel veriler ayrıca web sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri de içerir. Bu bağlamda, kişisel verileri sizden şu şekilde topluyoruz: Veri aktarımının kapsamı, web sitemizden veri aldığınız yer ve aldığınız diğer bağlantı verileri ve kaynakları gibi web sitemizi ziyaretleriniz ile ilgili bilgiler. Bu genellikle günlük dosyaları ve çerezler kullanılarak yapılır. Günlük dosyaları ve çerezler ile ilgili daha fazla ayrıntıyı alt kısımda bulabilirsiniz.

1.3     Prensip olarak, kişisel verileriniz, talebin/siparişin yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca saklanır. Web sitesi ziyareti sırasında toplanan veriler genellikle ziyaret süresince ve bunu takip eden 14 gün boyunca saklanır. IP adresiniz toplanırsa sadece web sitesini kullandığınız süre boyunca saklanacak ve ardından hemen silinecek veya kısaltılarak anonimleştirilecektir. Kalan veriler, aşağıdaki kriterlere göre sınırlı bir süre boyunca saklanır 

  • Siparişle ilgili kişisel veriler: 10 yıl
  • Başvuru belgeleri: 6 ay ile olası bir iş ilişkisinin süresi boyunca, daha sonra ilgili belgeler için genellikle 10 yıl
  • Web sunucusunun günlük dosyalar: 14 gün
  • İlgili taraflardan gelen sorular: Sözleşmenin başlatılması süresinde, soruşturmanın sonuçlandırılması durumunda veriler derhal silinecektir.

2. Kullanım amacı ve yasal dayanak

2.1 Kullanım amaçları

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:

2.1.1  E+L Grubunun çevrim içi sunumu, çevrim içi mağaza, haber bülteni yönetimi, destek amaçlı iletişim, başvuru yönetimi, sanal fuar standımızı ziyaret, yarışmalara katılım ve sipariş işlemleri için talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için;

2.1.2  Web sitemizin, özellikle Web sitemizin, özellikle online mağazamızın ve sanal fuar standımızın sizlere en etkin ve ilginç şekilde sunulmasını sağlamak için;

2.1.3  Sizinle aramızda yapılan herhangi bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için;

2.1.4  Bunu yapmayı seçerseniz, etkileşimli tekliflere katılmanızı sağlamak için;

2.1.5  Sizi hizmetlerimizle ilgili bilgilerden haberdar etmek için.

2.1.6 Çevrim içi mevcudiyetler ve mağaza aracılığıyla yapılan dosya indirme işlemlerinin sağlanması ve izlenmesi için

2.1.7 Ürün yelpazemizdeki ilginizi çekebilecek diğer ürünler hakkında sizi bilgilendirmek veya size teknik bilgiler içeren e-postalar göndermek için.

2.1.8 Oluşturulan tekliflerin otomatik takibini yapabilmek için. Bu amaçla teklife uygun zaman dilimlerinde sizinle iletişime geçiyoruz.

 

2.2 Yasal dayanaklar

Kişisel verilerinizin işlenmesi aşağıdaki yasal gerekçelere dayanmaktadır:

2.2.1  Bölüm 1.2'de listelenen verilerin toplanması (web sitesine yaptığınız ziyaretlerle ilgili bilgiler, örneğin veri aktarımının kapsamı, web sitemizden veri aldığınız konum ve diğer bağlantı verileri) DGSVO Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Fıkra b ve a'ya dayanmaktadır.

2.2.2  Bölüm 1.2 ve 3.1'de tanımlanan bilgisayarınızla ilgili bilgilerin (IP adresi, talebin durumu ve veri hacmi) toplanması DGSVO Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Fıkra f'ye dayanmaktadır.

2.2.3  Kişisel verilerin tarafınızca sağlanması, Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Fıkra b uyarınca yasal ve sözleşmesel bağlamda gereklidir

2.2.4  Onay, veri toplama/veri işleme için yasal dayanaktıysa bunu, istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.. Onay geri alınana kadar rızaya dayalı olarak gerçekleşen işlemenin yasallığı bundan etkilenmez. Onayınızı geri alma hakkınızı kullanmak istiyorsanız bize el-privacy@erhardt-leimer.com adresinden ulaşabilirsibiz.

3. Bilgisayarınız, çerezler ve hedef tespiti ile ilgili ayrıntılar

3.1     Web sitemize her eriştiğinizde bilgisayarınız hakkında şu bilgileri topluyoruz: bilgisayarınızın IP adresi, tarayıcınızın talebi ve bu talebin zamanı. Ayrıca aktarılan verinin durumu ve hacmi de da bu talebin bir parçası olarak kayıt altına alınır. Bilgisayarınızın IP adresi, sadece web sitesini kullandığınız süre boyunca saklanacak ve ardından hemen silinecek veya kısaltılarak anonimleştirilecektir. Bu verileri web sitemizin işlevselliği için, özellikle de web sitesi hatalarını tespit etmek ve ortadan kaldırmak, web sitesinin kullanımını belirlemek ve ayarlamalar veya iyileştirmeler yapmak için kullanırız.

3.2     Ayrıca, çerezlerin kullanımı yoluyla web sitemizi kullanımınız hakkında bilgi toplayabiliriz. Bunlar, veri taşıyıcınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır ve tarayıcınız aracılığıyla sistemimizle değiş tokuş etmek üzere belirli ayarları ve verileri kaydeder. Bir çerez genellikle çerez verilerinin gönderildiği etki alanının adını, çerezin yaşıyla ilgili bilgileri ve bir harf ve rakamlardan oluşan tanımlayıcıyı içerir. Çerezler, sistemlerimizin kullanıcının cihazını tanımasına ve tercihleri anında kullanıma sunmasına olanak tanır. Bir kullanıcı platforma girer girmez, ilgili kullanıcının bilgisayarının sabit diskine bir çerez aktarılır. Çerezler, web sitemizi geliştirmemize ve size ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, daha iyi bir hizmet sunmamıza yardımcı olur. Web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımamıza izin verirler ve böylece:

  • Web sitesinde tercih ettiğiniz faaliyetler hakkında bilgi depolamak ve böylece web sitemizi kişisel ilgi alanlarınıza göre uyarlamamızı sağlarlar. Bunlar, örneğin sizin kişisel ilgilerinize uygun olan reklamları kapsar.
  • Taleplerinizi daha hızlı bir şekilde işlememize yardımcı olur.

3.3     Kullandığımız çerezler, yalnızca web sitesini kullanımınız hakkında yukarıda açıklanan verileri saklar. Bu, size kişisel olarak bir atama yaparak değil, çereze bir kimlik numarası ("çerez kimliği") atayarak yapılır. Çerezi adınız, IP adresiniz veya benzer verilerle birlikte, çerezin size kişisel olarak atanmasına izin verecek bir şekilde kombine edilmez. Tarayıcı çerezlerin kullanımını nasıl engelleyeceğinizi Bölüm 3.6 içerisinde bulabilirsiniz.

3.4     Web sitemiz izleme teknolojilerini kullanır. Bu teknolojileri, İnternet teklifini sizin için daha ilginç hale getirmek için kullanıyoruz. Bu teknoloji, ortaklarımızın web sitelerinde reklam verme yoluyla web sitemize ilgi göstermiş olan İnternet kullanıcılarına hitap etmeyi mümkün kılar. Bu reklam malzemelerinin ortaklarımızın web sitelerinde görüntülenmesi, çerez teknolojisine ve önceki kullanıcı davranışlarının analizine dayanmaktadır. Bu teknolojiyi yalnızca siz buna onay verdiyseniz, kullanımı sizinle bir sözleşmenin akdedilmesi veya yerine getirilmesi için gerekliyse veya diğer yasal hükümler buna izin veriyorsa kullanırız.

3.5     İnternet teklifini ve web sitesini sizin için daha ilginç hale getirmemize yardımcı olan iş ortaklarıyla işbirliği yapıyoruz. Bu nedenle, bu ortak şirketlerden gelen çerezler, web sitesini ziyaret ettiğinizde sabit diskinizde de saklanır. Bunlar, delirtilen süre sonunda kendilerini otomatik olarak silen çerezlerdir. Ortak şirketlerimizin çerezler de yalnızca bir çerez kimliği altında veri toplar; bu, reklam ortaklarımızın gerçekten ilginizi çekebilecek reklamlarla size hitap etmelerini sağlar. Bu web sitesinde çerez kullanan taraflar aşağıda listelenmiştir. Mümkün olduğunda bu web sitesinde belirli çerezlere izin vermeyi seçebilirsiniz.

3.6     Kullanım profilleri oluşturmamıza ve web sitemizi optimize etmemize olanak sağlayan şu analitik araçları kullanıyoruz:  Adobe Analytics, Adobe Target ve Adobe Experience Cloud. Bu amaçla hizmet sağlayıcılar, son cihazınızda saklanan ve diğer genel kaynaklarla bağlantılı olabilecek çerezleri işler. Uygun önlemler alınarak IP adresi, IP adresinize yönelik kişisel bir atama yapılamayacak şekilde kısaltılır. Kişisel veriler üçüncü bir ülkedeki harici sunuculara gönderilirse ilgili işlemci ile veri koruma yasasının gerekliliklerinin karşılandığını garanti eden görevlendirilmiş işleme anlaşmaları imzalamıştır. Bunun hukuki temeli DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Fıkra a'dır. Kişisel verilerinizin analiz araçları tarafından toplanmasını istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Bu web sitesi özellikle aşağıdaki çerez tabanlı araçları kullanır: 

3.7 Bu web sitesinde, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“) tarafından sağlanan ve işletilen Bing Ads'e (bingads.microsoft.com) ait teknolojiler kullanılmaktadır. Web sitemize bir Microsoft Bing reklamı ile ulaştıysanız Microsoft servis sağlayıcı, cihazınıza bir çerez yerleştirir. Bu, Microsoft'un ve bizim, birisinin web sitemize yönlendirilen ve tanımlanmış bir açılış sayfasına ulaşan bir reklama tıkladığını görmemizi sağlar. Biz, bu şekilde, yalnızca bir reklama yanıt veren ve web sitemize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğreniyoruz. Microsoft, çerezleri kullanarak kullanım profillerinin oluşturulduğu bilgileri toplamak, işlemek ve kullanmak için çerezleri kullanır. Bu kullanım profilleri, ziyaretçi davranışını analiz etmek ve reklam görüntülemek için kullanılır. Kullanıcının kimliği hakkında hiçbir kişisel bilgi işlenmez.

Davranışınızla ilgili bilgilerin Microsoft tarafından açıklandığı şekilde kullanılmasını istemiyorsanız bunu, örneğin, çerezlerin otomatik ayarını devre dışı bırakan bir tarayıcı ayarı kullanarak engelleyebilirsiniz. Çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili verilerin toplanmasını ve bu verilerin Microsoft tarafından işlenmesini, aşağıdaki choice.microsoft.com/de-DE/opt-out bağlantısına tıklayarak da engelleyebilirsiniz.

Veri koruma ve Microsoft ve Bing Ads tarafından kullanılan çerezler hakkında daha fazla bilgi Microsoft web sitesinde https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement bulunabilir.

 

3.8       İzniniz ile, sizi güncel ve ilgi çekici tekliflerimiz hakkında bilgilendirebileceğimiz bültenimize abone olabilirsiniz. Bunun hukuki temeli DS-GVOvMadde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Fıkra. a'dır.
Web sitesinde veya çevrim içi mağazada bültene abonelik için "Double-opt-in" işlemi adı verilen yöntemi kullanıyoruz. Yani, siz e-posta adresinizi belirttikten sonra, belirtmiş olduğunuz e-posta adresine bir onay e-postası gönderiyor ve bu e-posta ile sizden haber bülteni gönderimini talep ettiğinize dair bir onay talep ediyoruz. Bu onayı vermediğiniz taktirde kayıt işleminiz otomatik olarak silinir. Bülten alma isteğinizi onaylamanız durumunda e-posta adresinizi, siz bülten aboneliğinizi iptal edene kadar sistemimizde kayıtlı tutuyoruz. Bu kayıt işleminin tek amacı size güncel bültenleri gönderebilmektir. Bunun yanında kayıt ve onay işlemi sırasında IP adreslerinizi ve giriş saatlerinizi kayıt ederek kişisel verilerinizin kötü niyetli olarak kullanımını engellemeyi hedefliyoruz.

(2) Güncel bülten gönderimi için zorunlu olan tek veri e-posta adresidir. İlave bilgilerin belirtilmesi gönüllük esasına dayalıdır ve sadece bültenin kişiselleştirilmesi için kullanılır. Bu veriler de iptal durumunda tamamen silinmektedir.

(3) Bülten gönderimine ilişkin olarak vermiş olduğunuz izni dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bu geri çekme talebini her bülten e-postasında yer alan bağlantı, el-privacy@erhardt-leimer.com adresine gönderilen bir e-posta veya madde 1 altında belirtilmiş olan iletişim detayına bir mesaj göndererek beyan edebilirsiniz. İletmiş olduğunuz veriler üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

(4) Bültenler, izleme pikselleri adı verilen grafikleri içerir. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için HTML biçiminde gönderilen bu tür e-postalara gömülü bir küçük resim grafiğidir. Bu, çevrim içi pazarlama kampanyalarının başarısının istatistiksel olarak değerlendirilmesini sağlar.

Bu şekilde elde edilen verilerle, haber bültenini kişisel ilgi alanlarınıza göre uyarlamak için bir kullanıcı profili oluşturulur. Bunun için, haber bültenimizi ne zaman okuduğunuzu, haber bülteninde hangi bağlantıları tıkladığınızı tespit ediyor ve bu bilgileri baz alarak kişisel ilgi alanlarınız hakkında sonuçlar çıkarıyoruz. Bu verileri, web sitemizde gerçekleştirdiğiniz eylemlerle ilişkilendiriyoruz. Bunun hukuki temeli DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Fıkra a ve DS-GVO Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Fıkra f'dir.

Bülten gönderimi için görev işlemcisi Brevo'dur;

Brevo GmbH
Köpenicker Straße 126
10179 Berlin

GDPR: All Your Questions Answered - Brevo

3.9       Google Dynamic Remarketing: Web sitesinde Google Dynamic Remarketing kullanılmaktadır. Bu sayede kullanıcılara tüm web sayfalarındaki gezinti davranışları temelinde, geçmişte görüntülemiş oldukları ürünlerle ilgili reklamlar gösterilebilir. Bir sorumlu Google Remarketing kullandığında web sitesinin kaynak koduna ziyaretçinin kullanmış olduğu son cihaza çerezlerin yerleştirilmesine izin veren Google araçları dahil edilir. Bu çerezler sayesinde Google kullanıcıyı diğer web sitelerinde de tanıyabilmektedir. Google tarafından cihazlarla sınırlı olmayan fonksiyonunun devreye alınması ile birden fazla son cihazda ilan reklamı yapılması mümkündür. Cihazlarla sınırlı olmayan fonksiyonun ön koşulu ilgili ziyaretçinin uygulama veya program temelli tarayıcı akışlarının Google Hesabı ile bağlantı kurulmasına izin vermiş olmasıdır.

Kullanıcı farklı zamanlarda birden fazla cihazda sadece mantıklı bir saniye için bile olsa Google hesabı ile giriş yapacak olursa, Google son cihazlarda bulunan Remarketing çerezlerini birleştirme ve bu durumda da ziyaretçiye cihazlarla sınırlı olmayan reklamlar gösterme imkanına sahip olur. Bunun için Google'a göre geçici olarak kullanıcıların Google-yetkilendirilmiş kimlik bilgileri toplanır ve bunlar cihazlarla sınırlı olmayan hedef grup oluşturma amacına hizmet eder.

Reklam ayarlarında Google'daki kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgiyi https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr&ref_topic=7048998 adresinde bulabilirsiniz. Alternatif olarak bir tarayıcı eklentisi kullanma imkanına sahipsiniz. Bununla ilgili bilgilere https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Lütfen yukarıda belirtilen fonksiyonların kullanımı ile sadece kişiselleştirilmiş reklamların devre dışı bırakıldığını dikkate alın. Sonuç olarak, reklamlar artık ilgi alanlarınızla göre özelleştirilmez. Çerez yerleştirilmesini tarayıcı ayarları ile önleyebilirsiniz.

Google veri koruması hakkındaki ayrıntılı bilgilere https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3.10       Google Ads

Web sitesinde Google AdWords Conversion kullanılmaktadır. Bu internet kullanıcılarının bizim göstermiş olduğumuz ilanlar ile olan etkileşimlerini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Bir kullanıcı Google aramasında veya Google Display ağındaki seçilmiş web sitelerinde bizim metin ilanımıza tıkladığında veya video ilanı izlediğinde bilgisayarına geçici bir çerez kayıt edilir. Çerez 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve kişisel tespit amacına hizmet etmez.

Bir kullanıcı bu zaman aralığı içerisinde web sitemizde bir Conversion gerçekleştirirse çerez Tracking Tag üzerinden okunur ve Conversion verileri ile birlikte AdWords'e geri gönderilir. Çerezler yardımıyla elde edilen bilgiler bizim için Conversion istatistikleri oluşturma amacına hizmet etmektedir. Bu sayede örneğin ilanımız üzerine tıklamış olan kullanıcıların toplam sayısını öğrenmiş oluyoruz. Kullanıcıları kişisel olarak tespit etmemiz mümkün değildir.

İzleme faaliyetinde yer almak istemiyorsanız tarayıcı ayarları üzerinden çerezin yerleştirilmesini önleyebilirsiniz.

Google veri koruması hakkında bilgileri https://policies.google.com/privacy?hl=tr altında bulabilirsiniz.

 

3.11   Kişisel verilerin zorunlu olmayan herhangi bir şekilde işlenmesi için sizin onayınız gerekmektedir. Buna özellikle analiz, takip veya reklam amaçlı çerezler dahildir. İlgili veriler yalnızca sizin açık rızanız ile işlenecektir. Bu, kişisel verilerin DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Fıkra a uyarınca iş ortaklarına veya üçüncü taraflara aktarılması durumunda da geçerlidir. Onay, gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman geri alınabilir.

3.12       LinkedIn Lead Ads

(1) LinkedIn Lead Ads hizmetini kullanıyoruz ve LinkedIn aracılığıyla tarafınızdan gönderilen aşağıdaki bilgileri işliyoruz: İş e-posta adresi, ad, soyad, şehir, ülke/bölge, iş unvanı, iş fonksiyonu, şirket adı ve sektör. Bu bilgileri, talep edilen bilgileri sağlamak ve sizinle iletişime geçmek için kullanırız.

(2) Verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı DS-GVO Madde 6 paragraf 1 cümle 1 a fıkrasıdır, yani aktarım yalnızca sizin onayınızdan sonra gerçekleşir. LinkedIn de kişisel verilerinizi ABD'de işlemektedir ve eski EU-US Privacy Shield'a eş değer bir standart getirmiştir. Ayrıca LinkedIn ile standart veri koruma maddeleri olarak adlandırılan ve amacı üçüncü ülkede uygun bir veri koruma seviyesine uyulmasını sağlamak olan maddeler üzerinde anlaşmaya vardık. Rızanın geri çekilmesi halinde talep üzerine, aksi takdirde yasal gerekliliklere uygun olarak saklanan verilerinizi sileceğiz.

(3) LinkedIn tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi sağlayıcıdan alınabilir, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland; LinkedIn Lead Ads ile ilgili bilgiler: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads

4. Veri güvenliği

Bize gönderdiğiniz tüm bilgiler Avrupa Birliği içindeki sunucularda saklanır. Ne yazık ki, İnternet üzerinden bilgi aktarımı tamamen güvenli olmadığı için İnternet üzerinden web sitemize aktarılan verilerin güvenliğini garanti edemeyiz. Bununla birlikte, web sitemizi ve diğer sistemlerimizi, verilerinizin yetkisiz kişilerce kaybedilmesine, yok edilmesine, erişimine, değiştirilmesine veya dağıtılmasına karşı teknik ve organizasyonel önlemlerle güvence altına alıyoruz. Özellikle kişisel verileriniz tarafımızca şifreli olarak iletilmektedir. SSL (Secure Socket Layer) ve TLS (Transport Layer Security) kodlama sistemlerini kullanıyoruz.

4.1 Cloudflare

Web sayfamızın güvenliğini ve teslimat hızını arttırmak için Cloudflare Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107 ABD (Cloudflare) şirketinin Content Delivery Network (CDN) ağını kullanıyoruz. Bu işleme faaliyetinin yasal dayanağı, sistemlerimizi siber saldırılara karşı korumaya yönelik meşru menfaatimizdir (DSGVO Alman Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6 bent 1). İşleme, AB'nin standart sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleştirilir; Cloudflare bizim için işlemci görevi görür https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/.

Yalnızca Cloudflare DNS hizmetini kullanıyoruz; bu hizmetle ilgili ayrıntılı bilgileri https://www.cloudflare.com/de-de/application-services/products/dns/ sayfasında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerin Cloudflare tarafından tam olarak nasıl işlendiğini https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ sowie https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/privacy/public-dns-resolver/ sayfasından öğrenebilirsiniz.

Cloudflare tarafından işlenen kişisel verileriniz kalıcı olarak kaydedilmez, değerlendirilmez ve başka amaçlar için kullanılmaz.

5. Kişisel verilerinizin ifşa edilmemesi

Kişisel verilerinizi, verilerin ifşa edilmesine rıza göstermediğiniz veya meşru menfaat, yasal hükümler ve/veya resmi veya mahkeme emirleri temelinde ifşa etme yetkimiz veya yükümlülüğümüz olmadıkça üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz. Bu, özellikle, yasa uygulama amaçları, tehlikenin önlenmesi veya fikri mülkiyet haklarının uygulanması için bilgi sağlanmasını içerebilir.

6. Veri koruması ve üçüncü taraf web siteleri

Bu web sitesi, üçüncü taraf web sitelerine giden veya buradan gelen köprüler içerebilir. Bu web sitelerinden birine giden bir köprüyü takip ederseniz üçüncü taraf içeriği veya veri koruma koşulları için herhangi bir sorumluluk veya garanti kabul edemeyeceğimizi lütfen unutmayın. Lütfen bu sitelere herhangi bir kişisel bilgi göndermeden önce geçerli gizlilik politikasını gözden geçirmeyi unutmayın.

7. Sosyal ağlardaki aktivitelerimiz

Aşağıda size, kişisel verilerinizin toplanması, kaydedilmesi ve özellikle sosyal ağlardaki mevcudiyetimizin ve sunduğumuz içeriklerin kullanımı olmak üzere bilgi veriyoruz.

Sosyal ağlar üzerinden bizimle hangi kişisel verileri paylaştığınızı lütfen özenle kontrol ediniz. Örneğin ilgili hesabınızda oturumunuz açıksa ve içerik sağlayıcılarındaki profilimizi ziyaret ederseniz içerik sağlayıcı bu ziyaretinizi doğrudan profilinizle ilişkilendirebilir. Dolayısıyla içerik sağlayıcı sizi kesin olarak tanımlayabilir.

Böylece içerik sağlayıcı, ziyaretiniz sırasındaki tüm eylemleri hakkınızda bir profil oluşturmak için kullanabilir. İçerik sağlayıcıların, kullanıcılarının verilerini (örn. kişisel bilgiler, IP adresi vs.) kaydettiğine ve muhtemelen ticari amaçlar için de kullandığına açıkça işaret ediyoruz.

Aslında söz konusu sayfaları ve profilleri müşteriler, şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgilenen kişiler ve çalışanlarımız veya bizimle çalışmak isteyenler ile daha iyi ve konforlu bir şekilde iletişim kurmak için işletiyoruz. Geçmişte edindiğimiz deneyimler, web sitesinin ötesinde bir online mevcudiyet yoluyla gerçekleştirdiğimiz eylemlerin pazara çok daha belirgin şekilde nüfuz etme ve böylece daha fazla kişiye ulaşma olanağı sağladığını göstermiştir. Bu nedenle, sosyal ağlardaki aktiviteler ticari başarımız için önemli bir faktördür. Dolayısıyla, hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak açıkça haklı çıkarımıza işaret ediyoruz (6. madde 1. paragraf f bendi). İlgili sosyal ağlardaki profil sayfalarımızın kullanımı sayesinde, içerik sağlayıcıya erişim hesabınızı oluştururken içerik sağlayıcıya verdiğiniz kişisel verilere ilaveten kullanım verileri toplanır ve genelde ilgili içerik sağlayıcı kişiselleştirilmiş bir kullanıcı profili oluşturur. Ancak bu husus müdahale edebileceğimiz alan dahilinde değildir. Aktivitemiz sadece içerik sağlayıcıya, şirketimiz ile ilgilendiğinize ve muhtemelen paylaşımlarımızı beğendiğinize dair kayıt oluşturma imkanı sağlar. Bu nedenle, müdahale alanımızın dışında olan içerik sağlayıcı tarafından gerçekleştirilen izlemenin yanında, temel haklarınızı ve özgürlüklerinizi kısıtlayabilecek ve söz konusu hizmetlerin kullanılması yönündeki haklı çıkarımızın aksine etki edecek herhangi bir kasıtlı faktör bulunmamaktadır. Söz konusu izleme durumunda (kullanıcı davranışınızın içerik sağlayıcı tarafından kaydedilmesi ve analiz edilmesi) elbette yasal kesinlik konusunun hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yasal kesinliğin oluşturulmasını umuyoruz.

Kullanıcı davranışınızın isteğiniz olmaksızın kaydedilmesini, muhtemelen tam kapsamlı şekilde olmasa da, önlemek için aşağıda verilen bağlantı altında tarayıcınızı etkin bir şekilde yapılandırabilirsiniz:

http://www.youronlinechoices.com

Verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntıları ve içerik sağlayıcının yetkili makamı hakkındaki bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Facebook
Facebook'ta yetkili makam: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda)
Facebook sayfalarının dayanağı Kişisel verilerin ortaklaşa işlenmesine dair anlaşma
Kişisel verilerin korunması beyanı: https://www.facebook.com/about/privacy/,
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube
Google'da yetkili makam: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD)
Kişisel verilerin korunması beyanı:  https://policies.google.com/privacy,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Instagram
Instagram'da yetkili makam: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD)
Kişisel verilerin korunması beyanı/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter
Yetkili makam: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD)
Kişisel verilerin korunması beyanı: https://twitter.com/en/privacy 
Opt-Out: https://twitter.com/personalization,

LinkedIn
Linkedin'de yetkili makam: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda)
Kişisel verilerin korunması beyanı https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ,
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

8. Başvuru belgelerinin ele alınması

Başvurunuz çerçevesinde tarafınızca gönderilmiş olan kişisel verileri § 32 BDSG a. F, § 26 BDSG n. F temelinde işliyoruz. Bunlar adınız ve adresiniz; yetenekleriniz ve belgeleriniz, özgeçmiş bilgileriniz, hakkınızda yapılmış değerlendirmeler ile iletişim bilgileri gibi temel verilerdir.

Verileriniz açık pozisyonların doldurulmasının yanı sıra kayıt etme, değerlendirme, atama ve başvurunuzun şirket içerisinde iletilmesi amaçlarıyla kullanılır. Başvuru süreci çerçevesinde başvuru verileriniz ilgili personel sorumlusunun ve şirket yönetiminin erişime açıktır ve personel arayışında olan uzmanlık departmanlarının birim yöneticilerinin kullanımına sunulur. Verileriniz ayrıca üçüncü taraflar ile paylaşılmaz.

Başvurusu ret edilmiş olan adayların göndermiş oldukları belgeler başvuru sürecinin tamamlanmasından 6 ay sonra sistemimizden silinir.

Daha sonra doldurulacak olan bir pozisyon için kayıt edilmek üzere onaylanmış olan başvurular en fazla 12 ay boyunca kayıt edilir ve sonrasında tamamen silinir.

9. Hosting

Newsfactory
Curt-Frenzel-Str. 2
86167 Augsburg

https://www.newsfactory.de/privacy.html

 

Hosting

Adobe

Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Dublin, İrlanda

www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Hosting Online-Shop

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Almanya
https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy

10. "Lifesize" üzerinden yapılan çevrim içi toplantılar ve telefon görüşmeleri

Aşağıda, "Lifesize" kullanımıyla bağlantılı olarak kişisel verilerin işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Konferans görüşmeleri, çevrim içi toplantılar, video konferanslar ve/veya web seminerleri (bundan böyle: "Çevrim içi Toplantılar" olarak anılacaktır) yapmak için "Lifesize" aracını kullanıyoruz.

Doğrudan "çevrimiçi toplantıların" yürütülmesiyle ilgili veri işleme için sorumlu: Lifesize Inc., 1601 South Mopac Expressway, Suite 100, Austin, Texas 78746, https://www.lifesize.com/en/legal-notices/privacy-policy/

Not: "Lifesize" web sitesine eriştiğiniz süre boyunca verilerin işlenmesinden "Lifesize" sağlayıcısı sorumludur. Ancak, "Lifesize" kullanımı için yazılımı indirmek için "Lifesize" kullanımı için İnternet sitesine bir çağrı yeterlidir.

"Lifesize" uygulamasını kullanmak istemiyor veya kullanamıyorsanız, "Lifesize" tarayıcınızda da mevcuttur. Hizmet daha sonra "Lifesize" web sitesi aracılığıyla da sağlanacaktır.

"Lifesize" kullanılırken farklı veri türleri işlenir. Verilerin kapsamı ayrıca bir "çevrim içi toplantıya" katılımdan önce veya katılım sırasında verdiğiniz bilgilere de bağlıdır.

Aşağıdaki kişisel veriler işlenir:

Kullanıcı bilgileri: Örneğin görünen ad, e-posta adresi (varsa), profil resmi (isteğe bağlı), tercih edilen dil

Toplantı meta verileri: Örneğin tarih, saat, toplantı kimliği, telefon numaraları, konum

Metin, ses ve video verileri: Bir "çevrim içi toplantıda" sohbet işlevini kullanma seçeneğiniz olabilir. Bu doğrultuda yaptığınız metin girişleri "çevrim içi toplantıda" da görüntülenmek üzere işlenmektedir. Videonun görüntülenmesini ve sesin oynatılmasını sağlamak için, son cihazınızın mikrofonundan ve ayrıca son cihazının herhangi bir video kamerasından gelen veriler, toplantı süresi boyunca uygun şekilde işlenir. "Lifesize" uygulamaları aracılığıyla istediğiniz zaman kamerayı veya mikrofonu kendiniz kapatabilir veya sessize alabilirsiniz.

"Çevrim içi toplantılar" gerçekleştirmek için "Lifesize" kullanıyoruz. "Çevrim içi toplantıları" kaydetmek istiyorsak bunu size önceden şeffaf bir şekilde ileteceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Çevrim içi bir toplantının sonuçlarını günlüğe kaydetmek için gerekirse sohbet içeriğini de kaydederiz. Fakat bu genel uygulama olmayacaktır.

DSGVO Madde 22 anlamında otomatik karar verme kullanılmaz.

Kişisel veriler çalışanlarımız tarafından işlendiği sürece veri işlemenin yasal dayanağı § 26 BDSG'dir. "Lifesize" kullanımıyla bağlantılı olarak iş ilişkisinin kurulması, uygulanması veya sona erdirilmesi için kişisel veriler gerekli değilse ancak yine de "Lifesize" kullanımında temel bir bileşen ise veri işlemenin yasal dayanağı, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Fıkra f)'dir. Bu durumlarda çıkarımız, "çevrim içi toplantıların" etkin bir şekilde yürütülmesidir.

Bu arada, "çevrim içi toplantılar" yapılırken toplantılar sözleşmeye dayalı ilişkiler bağlamında yürütüldüğü sürece veri işlemenin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Fıkra b)'dir.

Sözleşmeye dayalı ilişkiler söz konusu değilse veri işlemenin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Fıkra f)'dir. Burada da çıkarımız, "çevrim içi toplantıların" etkin bir şekilde yürütülmesidir.

"Çevrim içi toplantılara" katılım ile bağlantılı olarak işlenen kişisel veriler, özellikle açıklanması amaçlanmadıkça prensip olarak üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. "Çevrim içi toplantılardan" ve yüz yüze toplantı içeriğinden alınan materyalin genellikle müşteriler, potansiyel müşteriler veya üçüncü taraflarla bilgi iletmeyi amaçladığını ve paylaşılmasının bu nedenle amaçlandığını lütfen unutmayın.

Diğer alıcılar: "Lifesize" sağlayıcısı, "Lifesize" ile olan sipariş işleme sözleşmemiz kapsamında sağlanan yukarıdaki veriler hakkında mutlaka bilgi sahibi olur.

11. Bu veri gizliliği şartlarında değişiklik

Bu gizlilik politikasını gelecekte geçerli olacak şekilde herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutarız. Web sitesinde güncel bir sürüm mevcuttur. Lütfen web sitesini düzenli olarak ziyaret edin ve geçerli gizlilik politikası hakkında bilgi edinin.

12. Haklarınız ve iletişim

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin kapsamlı haklara sahipsiniz. Öncelikle kapsamlı bilgi edinme hakkınız vardır ve gerektiğinde kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve/veya silinmesini ve/veya kilitlenmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca işlemenin kısıtlanmasını talep edebilir ve itiraz hakkınız ve veri taşınabilirliği hakkınız olabilir. Haklarınızdan herhangi birini kullanmak ve/veya bunlar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen datenschutz@erhardt-leimer.com üzerinden bizimle iletişime geçin.

Ayrıca, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanması, işlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya talebiniz varsa lütfen sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak aynı şekilde bizimle iletişime geçin