การผลิตยางล้อจะมีขั้นตอนกระบวนการต่างๆ มากมาย Erhardt+Leimer มีเครื่องจักรพิเศษสำหรับกระบวนการเฉพาะ เช่น เครื่องเคลือบสำหรับชิพ RFID มีการวางชิพ RFID ไว้ระหว่างแถบยางสองแถบ ด้วย EL.TAG Erhardt+Leimer ได้พัฒนาระบบระบุรุ่นบุกเบิกสำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์

เครื่อง RFID ที่ไม่เหมือนใครจาก Erhardt+Leimer