เราจะทุ่มเทสุดกำลัง

เราจะทุ่มเทสุดกำลังให้กับ E+L

เทคโนโลยีสุดยอดของรางเคลื่อนที่

คำกล่าวนี้เป็นมาตรฐานสำหรับ E+L ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นตัวแทนทั่วโลก และเป็นสิ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานทุกคนของบริษัท 

เราต้องการทุ่มเทอย่างเต็มที่ร่วมกัน ให้บริการที่ดีที่สุด เป็นบริษัทที่ดีที่สุดทั้งในทุกด้าน: คุณภาพ มาตรฐานทางเทคนิค ความคุ้มค่าด้านราคาต่อคุณภาพ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยความรับผิดชอบทางธุรกิจและสังคมของเรา ในความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน ในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการให้คำปรึกษาลูกค้าของเรา ตลอดจนในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจเราคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน 

ความสำคัญอยู่ที่ผู้คน - ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและพนักงานของเรา

ความร่วมมือ - พนักงาน

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเราเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจของเรา ความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของเรา ความปรารถนาอันแรงกล้าของเราคือ คอยอยู่เคียงข้างกับความปรารถนาและความต้องการของลูกค้าเราในทุกด้าน ตั้งแต่การพัฒนาจนถึงการบริการ และทำให้บรรลุความปรารถนาและความต้องการนั้นอย่างดีที่สุด

เพื่อนร่วมงานของเรา

เพื่อนร่วมงานของเราเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ดังนั้นเราจึงมองเห็นเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญสำหรับความสำเร็จของเรา แจ้งข้อมูลให้พนักงานของเราอย่างครอบคลุม สร้างแรงจูงใจด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและชี้นำอนาคตและทดสอบคุณสมบัติอย่างดีที่สุด

สามเสาในการดำเนินธุรกิจของเรา

ความคิดที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นนวัตกรรม และมีคุณภาพระดับสูง

เครือข่ายบริษัทสาขาและบริษัทพันธมิตรของเราเป็นพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบเพื่อการสื่อสารแบบเปิดและการถ่ายโอนความรู้ การแลกเปลี่ยนที่เข้มข้นช่วยให้เรามองเห็นความต้องการของตลาดอยู่เสมอ 

นวัตกรรมหมายถึงอนาคต เป้าหมายของเราคือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อผลประโยชน์ที่มากขึ้นของลูกค้า ดังนั้นเราจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิด เพื่อแสดงโซลูชั่นใหม่ ๆ สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

คุณภาพ

คุณภาพสำหรับเราแล้วหมายถึงสิ่งที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานสูงและขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบของเราจนถึงการให้คำปรึกษาหลังการขาย - ความต้องการด้านคุณภาพสูงสุดคือความปรารถนาอันแรงกล้าของเราเสมอมา 

นโยบายคุณภาพของเรา

ความยั่งยืน

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันเป็นพื้นฐานชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

การใช้งานทรัพยากรขององค์กรอย่างไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดที่เป็นกรอบด้านเศรษฐกิจจึงเป็นคำสั่งสูงสุดในการดำเนินธุรกิจของเรา