เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ของรางที่ประกันอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตั้งแต่ปี 1931 แล้วที่ Erhardt+Leimer พัฒนาเครื่องจักรกลไกละเอียดเครื่องแรกสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และได้ตั้งมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตสิ่งทอนานมาแล้ว ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ลูกค้าจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมขนสัตว์ทั่วโลกได้รับการสนับสนุนในการแข่งขันระดับโลก ดังนั้นลูกค้าของเราสามารถเผชิญกับการแข่งขันและการกดราคาที่มากขึ้นอย่างไม่มีปัญหาด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด และสามารถแยกตัวออกจากคู่แข่งของพวกเขาอย่างชัดเจน ด้วยระบบควบคุม ปรับแก้ไข และตรวจสอบของเราสำหรับการเคลื่อนที่ของรางในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เราช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการผลิตและเพิ่มคุณภาพ เราเป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและไว้วางใจได้ของคุณสำหรับโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดในด้านการควบคุมการเคลื่อนที่ของราง การขยายราง การควบคุมแรงของราง และการตัดของราง

สำหรับเครื่องจักรเหล่านี้ในด้านการผลิตสิ่งทอ เราขอนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

การปรับสภาพ

สีและการพิมพ์

อุปกรณ์อบแห้ง

สารเคลือบและระบบเคลือบ

เครื่องจักรอื่นๆ

คำแนะนำอย่างมืออาชีพและโซลูชั่นที่ปรับแต่งตามความต้องการ