วัสดุสิ่งทอที่มีลักษณะคล้ายใยแมงมุมผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ จุดมุ่งหมายของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ การเคลือบ การย้อมสี หรือการทำให้ชุ่ม คือการเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุ โดยปกติจะมีการตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปด้วยสายตาก่อนที่จะประกอบขึ้นหรือบรรจุหีบห่อและจัดส่งให้กับลูกค้า Erhardt+Leimer นำเสนอ
เครื่องตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุด

ระบบสำหรับการตรวจสอบรางจาก Erhardt+Leimer