ข้อมูลระบบ

ฟังก์ชัน

ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ จะสามารถตรวจสอบน้ำหนักแบบพื้นที่แบบออนไลน์และไร้การสัมผัสบนรางที่เคลื่อนที่อย่างแม่นยำ การวัดน้ำหนักแบบพื้นที่เกิดขึ้นด้วยหัวเซนเซอร์สำรวจหรือด้วยหัวเซนเซอร์แบบคงที่นอกจากการวัดโปรไฟล์แบบ 100 % เหนือความกว้างของรางทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดความหนาได้โดยการป้อนความหนาจำเพาะของวัสดุ

พื้นที่การใช้งาน

ระบบชั่งน้ำหนักพื้นผิว ELTIM มีการใช้งานในโรงงานอัดรูปแบบแบนและโรงงานเคลือบผิวเป็นส่วนใหญ่ 

การประยุกต์ใช้งาน

โดยปกติจะติดตั้งหลังจากกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพของการวัดน้ำหนักแบบพื้นที่ ในโรงงานเคลือบผิวตัองทำการวัดทั้งก่อนกระบวนการสำหรับสารตั้งค้นรวมทั้งหลังกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เคลือบผิวเพื่อตรวจสอบงานวัสดุ

ส่วนประกอบระบบ

ระบบชั่งน้ำหนักพื้นผิว ELTIM BWS10

ระบบชั่งน้ำหนักพื้นผิวแบบเคลื่อนที่และแบบไม่สัมผัสสำหรับอุตสาหกรรมฟิล์มและแบตเตอรี่

More info

การติดต่อ

เรายินดีกับข่าวสารของคุณ

คำเรียก
*Required field